ZAPYTANIE OFERTOWE NR PWIK/ 1330 /2017/PROW w terminie do dnia 07.08.2017r. do godziny 12:00