ZAPYTANIE OFERTOWE NR PWIK/1836/2017/PROW w terminie do dnia 19.10.2017r.