ZAPYTANIE OFERTOWE NR PWIK/1855/2017 w terminie do dnia 16.10.2017 r.