PWIK/1993/2017/PROW w terminie do dnia 13.11.2017 r.