ZAPYTANIE OFERTOWE NR PWIK/2106/2017 w terminie do dnia 17.11.2017 r.