Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Myśliborzu i budowa kolektora kanalizacyjnego Golenice - Myślibórz 2017-11-03 11:26:56 Minął termin składania ofert
Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Myśliborzu 2017-09-19 09:40:00 Minął termin składania ofert
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Myśliborzu i budowa kolektora kanalizacyjnego Golenice - Myślibórz 2017-07-17 11:04:02 Minął termin składania ofert